Eesti.ee

Logite sisse kasutades mobiil-ID-d.

Sisestage klaviatuuril oma mobiilinumber ja
vajutage Enter. Teate saabumisel sisestage
telefoni PIN 1 ja vajutage OK.

Teie andmed on kättesaadavad ainult Teile.
Riigiportaali eesti.ee kaudu saate tutvuda ka nende andmetega, mida Ervinal
ei kuva.