Eesti.ee

Ervin on segaduses. Kontrollige, kas

ID-kaart on korrektselt sisestatud lugejasse,
PIN 1 on ├Áige,
ID-kaart on terve,
ID-kaardi sertifikaadid on kehtivad.

Teie andmed on kättesaadavad ainult Teile.
Riigiportaali eesti.ee kaudu saate tutvuda ka nende andmetega, mida Ervinal
ei kuva.